Využití solární energie v zemích třetího světa

Fotovoltaika má dvě výhody. Jednak  je to obnovitelný zdroj energie a za druhé  je dostupná i tam, kde selhává klasická infrastruktura, jako je tomu často v opuštěných či chudých koutech naší planety. Slunce je v zemích třetího světa jedna z mála věcí, které je opravdu dostatek, a proto jeho využití je více než nasnadě. 

V Africe je nedostatečná infrastruktura

Asi 80% domácností v celé Africe (bez Egypta a JAR) nemá k dispozici elektrickou energii, která by jim usnadnila každodenní život. Ve venkovských oblastech je to dokonce až 98%!

Blízko rovníku se navíc stmívá po celý rok již kolem šesté hodiny. Nejčastějším zdrojem osvětlení se poté stává slabé světlo silně zapáchajících petrolejových lamp. To znesnadňuje domácí studium školákům a práci dospělým po setmění.

Fotovoltaika zkvalitňuje život

Nejsnadnějším a často jediným řešením je v tomto případě použití solárních panelů. Už jen prostá možnost nabití mobilního telefonu prostřednictvím malého solárního panelu je velkým zkvalitněním života lidí. Umožňuje nejen snadnou každodenní domluvu mezi lidmi, ale zvyšuje jejich šance k uplatnění se na trhu práce.

Solární panely stále více využívají i veřejná zařízení jako jsou školy a nemocnice. Zkvalitňují tak život stovkám a tisícům dospělých a dětí, kteří mohou používat nejen žárovkové světlo, ale i počítače, mobilní telefony a další zařízení, tak nezbytné pro život člověka v současném světě.

Neziskové organizace hrají významnou roli

Solární energie ve třetím světě

Solární energie ve třetím světě

Na obrázku vidíme sestavování solárních panelů členy jedné místní neziskové organizace.

Samozřejmě cena fotovoltaiky přesahuje finanční možnosti běžné africké rodiny, a proto je většina solárních panelů a fotovoltaických stavebnic dotována a instalována neziskovými organizacemi anebo místní vládou.