Fotovoltaika v ČR, vyplatí se investovat?

Ještě nedávno byla fotovoltaika v ČR pro všechny výhodnou investicí. Vláda dávala zelenou všem a hojné dotace podpořily závratný nárůst solárních elektráren. Záhy však došlo ke změně, byl vyhlášen stop stav, tedy konec povolenkám na zapojení solárních panelů do elektrické sítě. Navíc se výše dotací začala rok od roku snižovat. Přesto stát i nadále poskytuje bonusy a výhody na podporu získávání energie z obnovitelných zdrojů. Jaká je jejich současná výše? Zruší vláda stop stav? A vyplatí se ještě do fotovoltaiky investovat?

Historie fotovoltaiky v ČR

Fotovoltaika v ČR

Fotovoltaika v ČR

Nutnost České republiky splnit kvóty EU na obnovitelné zdroje (ty by do roku 2010 měly činit 8% podíl vyrobených energií) vedla vládu k štědré podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů. Od počátku byly nastaveny vysoké dotace, které přilákaly nejen ekologické nadšence, ale především investory a spekulanty, neboť slibovaly rychlou návratnost (v horizontu několika málo let) a následně dobré výdělky.

Stop stav

Fotovoltaické elektrárny rostly jako houby po dešti. Do sítě začalo proudit množství energie a běžní výrobci ji byli nuceni vykupovat. Společnost ČEPS, provozovatel rozvodné sítě, začala volat po regulaci nových žádostí na připojení s argumentem, že by mohlo dojít k přetížení rozvodné soustavy. Vláda toto volání vyslyšela a na počátku roku 2010 vyhlásila stop stav novým žádostem na připojení elektráren o jakémkoliv výkonu.

Zrušení stop stavu se bude projednávat na podzim 2011, avšak řešení se stále odkládá.

Srážková daň

Regulace rozvoje fotovoltaiky v ČR se nadále týkají především velkých projektů s výkonem nad 30 kW na volném prostranství. Od března roku 2011 takovéto stavby již nejsou podporovány. Naopak podporovány jsou pouze střešní fotovoltaické stavebnice s výkonem do 30 kW. Elektrárny uvedené do provozu před tímto datem ovšem o dotace nepříjdou.

Dále vláda odsouhlasila na podzim roku 2010 zvýšenou srážkovou daň 26%. Podnikatelé se bouří a varují, že toto opatření bude pro ně likvidační.
Nakonec byla tato daň zavedena (prozatím) na 3 roky a stát si od ní slibuje dostatek příjmů do státní pokladny, který zajístí, že se nebude zdražovat elektřina pro domácnosti. Toto daňové zatížení platí pro všechny elektrárny nad 30kW.

Výše dotací a vyhlídky na rok 2012

Fotovoltaika dotace

Fotovoltaika dotace

Aktuální ceny dotací jsou garantovány ze zákonu na dobu 20ti let a jsou každoročně navyšovány o 2-4%.

Ještě v roce 2010 byly zelený bonus a garantovaná výkupní cena mezi 11-12,- Kč/kWh (v závislosti na typu dotací a velikosti elektrárny). V roce 2011 klesly na 6-7,-Kč/kWh.

Ceny na rok 2012 budou známy v listopadu 2011, ale neočekává se dramatická změna oproti roku 2011, kdy došlo k značnému poklesu cen.

Fotovoltaika v ČR, výpočet návratnosti investice

Zelenou mají v současnosti pouze střešní instalace do 30kW.
Výpočet návratnosti investice závisí na mnoha faktorech:

  • instalovaném výkonu elektrárny;
  • množství získané energie závisející na orientaci střechy, počasí…;
  • cena fotovoltaiky – počáteční investice do panelů, nosné konstrukce…;
  • aktuálním sazebníku dotací a výkupní ceny elektřiny…

Existují modelové výpočty, které počítají s návratností od méně než 10 let, ale i takové, které hovoří o 20 letech. Obchodníci s panely udávají samozřejmě odhady blížící se dolní hranici.

V každém případě je životnost solárních panelů v rozmezí od 20 do 30 let a tedy i při těch pesimističtějších prognózách se počáteční investice do konce období životnosti panelů vrátí. Otázkou pak už jen zůstává, kolik vám panely vydělají. Doporučujeme si nechat udělat výpočet na míru.

Budoucnost fotovoltaiky

Naději na výhodnou investici do budoucna by znamenalo snížení počátečních nákladů – zlevnění solárních panelů či zvýšení jejich výkonu. Budoucnost fotovoltaiky v ČR a ve světě je tak zejména v rozvoji nových technologií na výrobu panelů, které by byly účinnější a z levnějších a recyklovatelných materiálů. V testování jsou mnohé novinky ve fotovoltaice, které slibují mnohá zlepšení, jak využít princip fotovoltaiky.