Fotovoltaika v roce 2012. Jaká bude výše dotací?

Fotovoltaika v ČR prochází krušnými časy. Vláda schválila nový zákon, který má za cíl regulovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů (OZE) a přináší řadu změn. Jaké změny to jsou, jaké můžeme očekávat dotace v roce 2012 a bude konečně uvolněn stop stav na fotovoltaiku?

Co přináší nový zákon o obnovitelných zdrojích

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

V listopadu 2011 vláda schválila nový zákon o podpoře obnovitelné energie, který je kritizován opozicí i řadou odborníků. Tento zákon má za úkol regulovat nekontrolovaný nárůst výroby energie z obnovitelných zdrojů, který by zapříčinil možné přetížení sítě a zdražování elektřiny pro domácnosti. Je náhradou za do té doby platný zákon z roku 2005.

Zavádí se nový pojem „operátor trhu„, který přebírá povinnost výkupu zelené elektřiny. Tu měl až doposavad  jeden z distributorů regionální soustavy (ČEZ, E.ON, PRE). Nyní nového obchodníka – odběratele vybere Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Národní akční plán

Nový zákon je spojen s Národním akčním plánem pro obnovitelné zdroje energie, který v souladu s Evropskou Unií stanoví 13% podíl OZE do roku 2020.

Ovšem v případě překročení limity pro OZE na následující období, mohou být dotace pozastaveny. Fotovoltaika, kvůli boomu z nedávných let tyto limity již překročila a proto se počítá pouze s minimálním nárůstem do 10MW ročně.

Co se týče formy dotací, zůstávají i nadále dvě: zelený bonus i garantovaná výkupní cena. Forma čerpání zeleného bonusu se rozdělí na roční, měsíční a hodinovou a to podle instalovaného výkonu a typu obnovitelného zdroje.

Výše dotací v roce 2012

Ceny na nový rok jsou stanoveny v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a jsou k dispozici vždy od poloviny listopadu. Vláda uvolní stejné množství prostředků jako v roce 2010 – 11,7 miliard.

Podle předběžných předpokladů tedy zůstanou ceny na rok 2012 stejné jako v roce 2011, pouze se navýší o index cen průmyslových výrobců 2%.

Výše výkupních cen pro elektrárny instalované v roce 2012
Instalovaný výkon Výkupní cena
Do 30 kW  7,65 Kč/kWh
Nad 100 kW  5,61 Kč/kWh

Stop stav v roce 2012

Řešení je zatím v nedohlednu, mělo být jasno již v září roku 2011, avšak rozhodnutí se stále odkládá. Místo toho distribuční společnosti pouze přislíbily individuální posuzování nových žádostí o připojení, zvláště střešních solárních panelů a fasádních instalací pro domácnosti do 30kW. S novými velkými solárními elektrárnami na polích se již nepočítá.

Je tedy skutečně možné si žádost o připojení podat. Celkově se v roce 2012 počítá s připojením 65 MWp. V některých regionech byl již ovšem lokální limit vyčerpán a tam se žádosti zamítají.

Zdroje: České novinyNávrh zákonaEkolist.