Dotace na fotovoltaiku: Zelený bonus

Vláda České republiky podporuje získávání energií z obnovitelných zdrojů formou dotací, které mají za cíl zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou. Fotovoltaika v ČR je podporována prostřednictvím zeleného bonusu a garantované výkupní ceny elektřiny. Co je to zelený bonus a pro koho se vyplatí? Jaká výše podpory nás čeká v roce 2011 a 2012?

Zelený bonus

Zelený bonus

Zelený bonus

Tato forma státní dotace vám bude vyplacena jak za elektřinu, kterou spotřebujete, tak za tu, kterou dodáte do sítě, tedy za veškerou vyrobenou energii. Za energii, kterou jste si vyrobili a sami spotřebovali neplatíte.

Nevýhodou je, že si sami musíte sehnat odběratele, který od vás přebytečnou elektřinu odkoupí. Její cena není regulována a záleží tedy na dohodě mezi vámi a odběratelem. Ať už nespotřebovanou elektřinu prodáte komukoliv, zelený bonus inkasujete od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

Pro koho se vyplatí zelený bonus?

Zelený bonus se vyplatí zejména pro ty, kdo mají v domě vyšší spotřebu energie. Šetří tak, že neplatí za spotřebovanou elektřinu od běžných výrobců a navíc od provozovatele soustavy získávají zelený bonus.

Vyrobenou elektřinu ze fotovoltaických panelů nelze běžně skladovat, takže by měla být zajištěna stálá spotřeba po celý rok. V opačném případě pro vás bude výhodnější druhá forma dotace – garantovaná výkupní cena. Klasickým příkladem využití zeleného bonusu jsou domácnosti se střešními solárními panely.

Příjem = cena za prodaný přebytek silové elektřiny + částka, kterou neutratíme za spotřebovanou energii + zelené bonusy

Výše zeleného bonusu na rok 2011

Pro rok 2011 je platné cenové rozhodnutí č. 2/2010 Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Výše zeleného bonusu je odvozena takto:

Zelený bonus = garantovaná výkupní cena – tržní cena elektřiny

Výše zeleného bonusu pro elektrárny instalované v roce 2011
Instalovaný výkon Výše zeleného bonusu
Do 30kW 6,50 Kč/kWh
Nad 30kW a pod 100kW 4,90 Kč/kWk
Nad 100 kW 4,50 Kč/kWh

V roce 2010 byla výše státních dotací téměř na dvojnásobku – pro elektrárny s instalovaným výkonem do 30 kW 11,28 Kč/kWh a pro ty nad 30kW – 11,18 Kč/kWh.

Garance na uplatnění dotací a návratnost investice

  • Podle vyhlášky č. 140/2009 Sb, je uplatňování dotací (jak zeleného bonusu, tak výkupní ceny) garantováno na dobu 20 let, což je předpokládaná životnost elektrárny.
  • Samotná částka u zeleného bonusu je garantována pouze na jeden rok, neboť jeho výše je závislá na ceně silové elektřiny. Záleží tedy na daném kaledářním roku bez ohledu na rok uvedení elektrárny do provozu.
  • Meziroční snížení cen u zeleného bonusu garantováno není, narozdíl od výkupní ceny, kde je max. 5%. Avšak protože je zelený bonus odvozován od garantované výkupní ceny, větší pokles oproti výkupní ceně může nastat pouze tehdy, stoupne-li tržní cena elektřiny více než výkupní cena.
  • Podle § 6 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb. v platném znění, stanoví ERÚ výkupní ceny vždy tak, aby bylo dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic do fotovoltaiky. V případě snížení doby návratnosti (například při poklesu ceny fotovoltaiky) mohou dotace klesnout o mnoho více, jak jsme tomu byli svědky mezi lety 2010 a 2011.

Změna formy dotací

Pokud se rozhodnete změnit formu dotace, můžete tak učinit jednou do roka. Změnu musíte nahlásit do 30.11. a platná pak bude od 1.1. na celý kalendářní rok.

Stále je pro vás platné datum uvedení výrobny do provozu. Pokud přejdete ze zeleného bonusu na výkupní cenu, bude pro vás platit výše garantované výkupní ceny z roku instalace vaší elektrárny.

Použité zdroje: www.eru.cz