Dotace na fotovoltaiku: Garantovaná výkupní cena solární elektřiny

Fotovoltaika v ČR je podporována dvěma typy vládních dotací – zeleným bonusem a garantovanou výkupní cenou. Každá má své výhody a nevýhody. Pro koho se vyplatí garantovaná výkupní cena a jaká je její výše na rok 2011 a 2012?

Garantovaná výkupní cena

Vyberete-li si tento bonus, můžete prodat solární energii vyrobenou ve vaší fotovoltaické elektrárně jednomu z hlavních distributorů elektřiny (ČEZ, E.ON, PRE), který má povinnost ji od vás odkoupit za stanovenou výkupní cenu.

Z důvodu povinnosti výkupu této energie, odpadá pro vás potřeba hledat si odběratele sami, na rozdíl od režimu zeleného bonusu. Garantovaná výkupní cena tedy pro výrobce představuje jistotu příjmu.

Na rozdíl od zeleného bonusu ovšem musíte platit za spotřebovanou energii.

Pro koho se tato forma dotace vyplatí?

Výkupní cena

Výkupní cena

Tato forma dotace se vyplatí zejména pro všechny, kdo prodávají veškerou vyrobenou elektřinu a sami ji tedy nespotřebovávají. Podobné je to v případě, že spotřebovávají pouze minimum energie a většinu jí posílají do sítě .

Za každou kWh dostanete asi o 1,- Kč více než u zeleného bonusu a to bez rizika (nalezení odběratele, pokles výše dotací).
Pokud ovšem máte pravidelnou vyšší spotřebu elektřiny, přestává být tento režim pro vás výhodný a měli byste uvažovat o zeleném bonusu.

Výše garantované výkupní ceny na rok 2011

Tato cena je vyšší než zelený bonus zhruba o korunu na kWh. Výše výkupních cen je stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) v cenovém rozhodnutí pro příslušný rok. Pro rok 2011 platí cenové rozhodnutí č. 2/2010.

Výše výkupních cen pro elektrárny instalované v roce 2011
Instalovaný výkon Výkupní cena
Do 30 kW 7,50 Kč/kWh
Nad 30kW a pod 100kW 5,90 Kč/kWh
Nad 100 kW 5,50 Kč/kWh

Garance na dobu 20 let a regulace snižování cen

  • Na základě vyhlášky č. 150/2007 Sb je výkupní cena fotovoltaické elektřiny garantována na dobu 20 let ve výši, která byla platná v roce uvedení elektrárny do provozu.
  • Výkupní cena se každoročně navyšuje o index průmyslových výrobců, který činí 2 až 4% ročně.
  • Meziroční snížení výkupních cen je rovněž regulováno zákonem a to na maximální pokles 5%. Výjimku představuje situace, kdy v daném roce klesne návratnost na méně než 11 let (jak tomu bylo mezi lety 2010 a 2011). To se může stát například v důsledku nižší ceny fotovoltaiky a fotovoltaických stavebnic či změny kurzu měn. V tom případě se mohou v následujícím roce dotace snížit i více než o 5%. Toto snížení se netýká elektráren uvedených do provozu v předchozích letech. Pro ty stále platí garance dotací na 20 let.
  • Podle § 6 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb. musí být dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic.
  • Pro elektrárny s výkonem nad 30kW byla v roce 2010 dočasně zavedena srážková daň 26%.

Změna formy dotace

Změna z jedné formy dotací na druhou je možná jednou do roka. Zažádat si musíte do konce listopadu a změna je pak platná od 1.1. následujícího roku. Výhodou při přechodu na garantovanou výkupní cenu je, že platí výše ceny, jaká byla stanovena pro rok uvedení elektrárny do provozu.

Zdroj: www.eru.cz