Fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda výroby elektrické energie přeměnou slunečního záření na elektřinu. Je to nejrychleji se rozvíjející odvětví výroby elektrické energie. Její nárůst se odhaduje na 50% ročně.

Princip fotovoltaiky

Fotovoltaika

Fotovoltaika

Princip fotovoltaiky je v podstatě jednoduchý. Fotony slunečního záření dopadnou na fotovoltaický článek a vyrazí svou energií elektrony z pevných vazeb. Tyto volné elektrony jsou odvedeny za pomoci elektrod buď ke spotřebiči nebo k akumulátoru.

Fotovoltaické články se spojují do fotovoltaických panelů, které vyrábějí stejnosměrný proud. Soustava proto musí být doplněna o střídač, který vyrobenou energii převede na proud shodný s distribuční sítí.

Nejdynamičtější odvětví energetiky

Fotovoltaické systémy jsou nejrychleji se rozvíjejícím odvětví výroby elektrické energie a proto není o novinky ve fotovoltaice nouze. Neustále se testuje zvýšení účinnosti a použití levných, netoxických materiálů. Nárůst výroby elektřiny činí celosvětově každý rok asi 50 %. I přesto je však množství vyrobené solární energie v poměru k ostatním zdrojům stále velmi nízké.

Cena fotovoltaiky

Zároveň s rychlým rozšířením a pokrokem ve vývoji se také snižuje cena fotovoltaiky na úroveň, kterou si dnes může dovolit i individuální spotřebitel. Koupit si na dům solární panely již není nemožné, i když jejich pořizovací cena je stále dosti vysoká. Fotovoltaika v ČR měla až donedávna zelenou díky dotacím a výhodným výkupním cenám. Roku 2010 ovšem vláda tyto dotace musela přehodnotit, což se obzvláště dotklo velkoplošných solárních elektráren.

Solární panely se prodávají ve formě fotovoltaické stavebnice, která obsahuje všechny potřebné komponenty pro instalace na střechy domů.

Výhody

 • Návratnost díky dotacím
 • Snadná údržba a nízké provozní náklady
 • Ekologický provoz
 • V celosvětovém měřítku dopadá na povrch země tolik sluneční energie, že je schopna pokrýt potřebu lidstva
 • Výroba elektřiny je možná i v nejzapadlejších koutech světa za předpokladu dostatku slunečního svitu

Nevýhody

 • Vysoká pořizovací cena a instalace
 • Výkon ovlivněn počasím a denní dobou – noc, mlha, déšť, sněžení
 • Ekologická výroba a likvidace je velmi drahá, takže dopad na životní prostředí je diskutabilní

2 Comments

 1. Fotovoltaika - stavba elektrárny
  • Lenka